codezade

خدمات

"درباره خدمات"

وب‌سایت خود را به جایگزین‌های مدرن باز کنید.

Why Choose Us

عشق، اشتراک گذاری، الهام

تجزیه و تحلیل

Codezade در تجزیه و تحلیل وب‌سایتها تخصص دارد و اطلاعات را اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل، و گزارش‌دهی می‌کند تا استفاده از سایت، رفتار کاربران، و عملکرد را بهینه‌سازی کند.

درخواست‌های مشتری

در Codezade، تجزیه و تحلیلی که انجام داده‌ایم را به مشتری ارائه می‌دهیم، تغییرات مبتنی بر درخواست‌های آن‌ها اعمال می‌کنیم، و پروژه را آغاز می‌کنیم.

پیاده‌سازی پروژه

در این فرآیند، codezade تمام گام‌ها از شروع یک پروژه نرم‌افزاری تا به پایان آن را نظارت می‌کند.

تحویل پروژه

در این فرآیند، Codezade اطمینان حاصل می‌کند که پروژه تنها پس از یک بررسی جامع و دریافت تأیید برای تمامی اجزای آن به مشتری تحویل داده می‌شود.

برای هر گونه پرسش یا برای بحث در مورد پروژه وبسایت خود، لطفاً از طریق صفحه 'تماس با ما' با تیم ما تماس بگیرید.

بیایید درباره پروژه شما صحبت کنیم.

Home
Account
Cart
Search